Diensten

Snellere Groei

Het probleem

Heel wat kleinere bedrijven willen klein blijven en doen dat ook. Andere bedrijven beginnen klein, dromen ervan te groeien en worden soms ook heel groot. In 1958 begon Pizza Hut in Wichita, Kansas met een kleine pizzeria. Vandaag telt het bedrijf 13.300 restaurants in 87 landen. Apple Computer zag het levenslicht in een garage. Wanneer kleine bedrijven gigantische organisaties of duurzame en winstgevende ondernemingen worden, is dat nooit per ongeluk. Er schuilen altijd passie, visie en mensen achter het succes.

Onze diensten

We identificeren nieuwe groeikansen waarop u zich moet richten. Deze kansen moeten zinvol en duurzaam zijn.

De Kera Way aanpak

Kera Way Consulting gebruikt een combinatie van instrumenten om snel te kunnen bepalen hoe groot de bereidheid van de organisatie is om haar zakelijke doelstellingen te verwezenlijken (Team Readiness Scorecard). Door de vaardigheden van het team in kaart te brengen (Team Management Profile), beschikt het over een objectieve evaluatie van zijn sterke punten en comfort zones. Tegelijkertijd worden ook de aandachts- en ontwikkelpunten duidelijk aangegeven. Vervolgens gebruiken we dit potentieel om de Strategische Roadmap op te stellen of te verduidelijken, zodat het team klaar is om de weg naar winstgevende en duurzame groei in te slaan. Naast de beoordeling van de vaardigheden en processen in de organisatie, maken we een gedetailleerde analyse van de bedrijfsomgeving en concurrentiepositie. Door deze manier van werken en het model van Kera Way Consulting voelt het team zich ten volle betrokken. Na afloop van de opdracht is de organisatie in staat om haar visie stap voor stap en op een praktische manier toe te passen. De bedrijfsresultaten en groei laten niet lang op zich wachten.

Transformatie

Het probleem

We leven in een VUCA-wereld, wat staat voor: Volatility, Uncertainty, Complexity, en Ambiguity, Het concept werd door het Amerikaanse leger bedacht om leren om te gaan met een complexe en voortdurend veranderende omgeving. Vandaag vindt het idee zijn betekenis in de zakelijke wereld. Een businessmodel dat vandaag winstgevend is, kan morgen worden ondermijnd door een nieuwkomer die de regels van het spel opnieuw uitvindt op het internet. De vergankelijkheid van de dingen en de noodzakelijke veranderingen en aanpassingen die er het gevolg van zijn, vormen een realiteit voor de managers van vandaag.

Onze diensten

We geven uw veranderingsproces een boost.

De Kera Way aanpak

Dankzij Kera Way Consulting worden uw medewerkers actoren van verandering. De Team Readiness Scorecard, onze online tool, zorgt voor een eenvoudige en snelle diagnose van de huidige situatie waarin uw organisatie zich bevindt. Vanaf de eerste dag betrekken we alle belanghebbenden bij de oefening en luisteren we naar hen. We zijn van mening dat deze aanpak een belangrijke factor voor succes is. Op basis van de individuele rapporten die voortvloeien uit het Team Management Profile-model en de evaluatie van de teamvaardigheden bepalen we de beste resources voor verandering, de blokkerende factoren en de zwakke punten van het team. Op deze manier kan de transformatie op tijd en binnen budget worden uitgevoerd. Last but not least kan uw organisatie aan de hand van onze doodeenvoudige Strategische Roadmap het project op zo’n aantrekkelijke manier in beeld brengen dat het dag na dag een bron van inspiratie wordt voor uw teams. De verwachte resultaten worden op korte termijn afgesproken, zodat de teams snel aan de slag kunnen. Kera Way Consulting gebruikt het Blue Ocean Model van Chan Kim en Mauborgne en het WHY-concept van Simon Sinek om ervoor te zorgen dat de verandering leidt tot een duurzame concurrentiepositie op de markt.

Project Begeleiding

Het probleem

Ongeacht uw talenten of energie, als u uw project niet goed kunt beheren is het succes veraf. Beperkte middelen of externe factoren zijn vaak niet de echte struikelblokken voor succes. Gebrekkige communicatie en misverstanden over de uiteindelijke doelstellingen vormen maar al te vaak het echte probleem. Het gevolg is dat uw project niet op tijd start of dat belangrijke beslissingen te laat worden genomen. U loopt het risico om bepaalde zaken opnieuw te moeten doen, waardoor de toch al beperkte middelen die u werden toegewezen overbelast raken.

Onze diensten

We stemmen de teams op elkaar af zodat projecten met de verwachte kwaliteit worden opgeleverd.

De Kera Way aanpak

Kera Way Consulting wijst erop dat elk project een specifieke aanpak nodig heeft. Het gaat hier immers om verschillende mensen, vaardigheden en managementstijlen. Expertise moet worden toegepast waar ze het meeste nut heeft en het verschil kan maken. We raden altijd aan om te beginnen met de neuzen in dezelfde richting en met een gemeenschappelijk doel voor ogen. Het is heel belangrijk dat er wordt gewerkt volgens een duidelijk proces waar iedereen zijn of haar rol en verantwoordelijkheden kent. De Team Readiness Scorecard maakt dit mogelijk zonder tijd te verspillen. Een project wordt vandaag de dag uitgevoerd door mensen met soms heel verschillende achtergronden. Interne en externe IT-experts, businessanalisten, projectmanagers, businesscontrollers. Tijdens een Team Management Profile-workshop worden deze profielen samengesmolten tot een gevarieerd team, met een gedegen inzicht en kennis van de stijlen en vaardigheden binnen het team. Elk teamlid waardeert en respecteert bijgevolg de diversiteit van de groep. Diversiteit wordt hier niet beschouwd als een zwakte, maar als een belangrijke troef. Het zal ook heel vaak nodig zijn om een complexe projectopdracht te vertalen naar een eenvoudige en ambitieuze visie van het vooropgestelde doel, met duidelijke doelstellingen en eenvoudige stappen waarin de teamleden ook persoonlijke motivatie vinden. Om de visie en concurrentiepositie te verduidelijken maakt Kera Way Consulting gebruik van het Blue Ocean Model van Chan Kim en het WHY-concept van Simon Sinek. Voor een succesvol project is een goed begrip van wat er nodig is voor de organisatie even belangrijk als te weten wat de mensen motiveert. Getalenteerde managers die dit begrijpen, brengen hun project met plezier tot een goed einde en boeken resultaten die de verwachtingen overtreffen.

Due Diligence of Human Capital

Het probleem

Niemand is verbaasd om in de academische of zakelijke literatuur te lezen dat “de mens het belangrijkste kapitaal van de organisatie is”. Net als intellectuele eigendom (patenten, technologische processen enz.) en knowhow, is menselijk kapitaal nochtans immaterieel. De vraag die elke organisatie zich daarom moet stellen is: “Besteden we wel genoeg aandacht aan dit unieke kapitaal en potentieel?” Wanneer we tijd steken in de voorbereiding van fusies en acquisities, overnames en overlatingen, krijgt het menselijk kapitaal dan ook de aandacht die het verdient? Net als bij tal van belangrijke projecten, zijn de problemen die na zes tot twaalf maanden de kop opsteken vaak eerder verbonden aan menselijke en communicatiemiddelen dan aan bedrijfsprocessen of financiële verrassingen. Te vaak hebben we een vertekend beeld van de managers en medewerkers die de organisatie elke dag beheren. Er worden dan vaak verkeerde beslissingen genomen, met tijd- en geldverlies tot gevolg.

Onze diensten

Fusies en acquisities, overnames en overlatingen. We helpen u de juiste mensen op de juiste plaatsen te krijgen en ervoor te zorgen dat ze doen wat belangrijk is.

De Kera Way aanpak

Dankzij Kera Way Consulting bespaart u tijd en geld. De Team Readiness Scorecard, onze diagnostische online tool, maakt een snelle en nauwkeurige evaluatie van de maturiteit van uw organisatie en haar processen. Het duurt slechts enkele dagen voor uw ogen opengaan. Met het Team Management Profile zet u de juiste mensen op de juiste plaats en identificeert u op een constructieve en objectieve manier mogelijke ontwikkelings- of heroriëntatietrajecten. Managers zijn doeltreffend en productief wanneer ze plezier hebben in hun werk. Dat kan alleen als ze zich volledig kunnen vinden in hun managementprofiel. Om een bedrijf te kunnen beheren hebt u visionairs nodig die verder denken dan de rest, maar ook organisatoren, doeners, jagers op zoek naar nieuwe kansen en controleurs. Kera Way Consulting helpt u eveneens om het project af te bakenen dat u aan uw organisatie wilt voorstellen. Het financiële plan dat u opstelde om de bank te overtuigen wordt met onze hulp een aantrekkelijk verhaal dat het team energie geeft, zodat het spontaan aan de slag gaat. Door te werken met het Blue Ocean Model van Chan Kim en het WHY-concept van Simon Sinek, kunnen we praktische en resultaatgerichte aanbevelingen doen.

Individual Mentorship

Het probleem

Het “omslagpunt” is een woord dat vaak wordt gebruikt door starters. De term beschrijft het moment waarop zich een drastische en vaak onverwachte koerswijziging voordoet door onvoorziene marktomstandigheden of een te snel veranderde omgeving. Tegenwoordig zijn het niet enkel starters die voortdurend met omslagpunten moeten afrekenen. Ook sterk presterende, door de wol geverfde supermanagers worden er tijdens hun carrière mee geconfronteerd. Op zo’n moment is het verstandig te zeggen: “Elke mislukking is een nieuwe kans”. Of: “De mislukkingen van vandaag zijn de successen van morgen”. “Wat je niet doodt, maakt je sterker”. Maar als u dat niveau van loslaten nog niet hebt bereikt, kan het nuttig zijn om een partner te hebben die u helpt begrijpen wat uw volgende professionele uitdaging kan zijn en hoe u zich erop kunt voorbereiden.

Onze diensten

We helpen u om de juiste beslissingen te nemen op sleutelmomenten in uw carrière.

De Kera Way aanpak

Kera Way Consulting gebruikt voor uw loopbaanbegeleiding dezelfde tools als voor het bepalen van nieuwe bedrijfskansen. Deze keer bent u echter zelf, als individu, het centraalpunt van de oefening. Samen bepalen we uw WHY. Simon Sinek omschrijft deze WHY als de energie die passie en plezier in het werk opwekt. Indien gepast, gebruiken we het Team Management Profile om uw individueel rapport op te stellen. Zo leren we uw sterke punten en probleemgebieden kennen. We vestigen uw aandacht op de taken en rollen in de organisatie die voor u minder evident zijn: het soort werk dat u minder voldoening schenkt, waarbij u meer vitale energie verbruikt en waarin u ongetwijfeld minder productief bent omdat u zich minder op uw gemak voelt. Het is van groot belang dat u zich bewust bent van het moment waarop u een nieuwe wending aan uw carrière wilt geven. Samen bepalen we een werkkader voor de tien geplande mentorsessies, met concrete resultaten aan het einde van het programma.

Geïnteresseerd?

Contacteer ons