De Kera Way

1. Strategische Roadmap

Strategic_roadmap

Kera Way Consulting ontwikkelde een eenvoudige strategische roadmap in zeven stappen die u en uw organisatie begeleidt bij uw groei- en transformatieproces. Om een gemotiveerd en geëngageerd team op te bouwen hebt u een aantrekkelijke en duidelijke visie nodig van het doel dat u met hen wilt bereiken en een gedetailleerd plan van de weg ernaartoe. Strategieën voor groei en verandering worden maar al te vaak beschreven op een complexe manier die geen voeling heeft met de dagelijkse realiteit van de organisatie en de omgeving. We moedigen u aan om zich bewust te blijven van uw omgeving en de bewegingen van de markt waarin u opereert proberen te doorgronden. We maken u attent op nieuwe trends en de werkelijkheid van de klant. We helpen u om de bedrijfsstrategie te verduidelijken en om te zetten in een eenvoudig, praktisch en resultaatgericht plan. We bekijken uw bedrijfsprocessen, prestatie-indicatoren en governance, steeds met het doel om uw kansen op succes te maximaliseren.

Kera Way Consulting maakt gebruik van solide en bewezen tools zoals het ‘The Blue Ocean Strategy’ van Chan Kim en Mauborgne en het ‘Start with Why’-concept van Simon Sinek, zodat u uw succesvolle strategie in enkele eenvoudige zinnen kunt gieten die ertoe doen. Met deze tools kunt u ook een competitieve en duurzame bedrijfspositie bepalen.

Omdat we resultaten willen leveren, is onze strategie meer dan een Powerpoint presentatie vertalen we de strategische initiatieven in concrete actieplannen. We maken het betrokken team bewust van zijn verantwoordelijkheden en van de vaardigheden die via het Team Management Profile naar voor kwamen. We moedigen de groep aan om zelf de katalysator voor verandering te zijn. Dit gebeurt in een welomschreven kader, met mijlpalen en verwachte resultaten die objectief, gemeten en duidelijk zijn. We begeleiden het project en het team met plezier gedurende het hele traject. We geloven niet in missies die ad hoc zijn en van korte duur.

2. Team Readiness Scorecard

TRS_surveyDe Team Readiness Scorecard is een online tool die een snelle en lichtgewicht evaluatie maakt van de bereidheid en maturiteit van uw organisatie. De tool gaat na hoe goed de teams de strategie hebben begrepen. Het instrument controleert ook de maturiteit en wendbaarheid van de processen die in uw organisatie worden toegepast. Het bepaalt hoe tevreden uw medewerkers zijn met hun werk en omgeving. Op deze manier kunnen we onze interventie snel afstemmen op de problemen die naar boven komen. Alle organisatieniveaus kunnen hierbij worden betrokken, vanaf de start van het project. We zijn van mening dat deze aanpak een belangrijke factor voor succes is.

De Team Readiness Scorecard is vaak de beste manier om in een organisatie een ambitieus groei- of transformatieproject op te starten. Dankzij deze online tool kunnen alle lagen van de organisatie hun input geven over de duidelijkheid van de bedrijfsvisie en -strategie, over de maturiteit van de organisatie op het gebied van processen, rollen en verantwoordelijkheden of over de goede doorstroming van informatie, die nodig is voor een goede werking en van de prestatie-indicatoren … Iedereen voelt zich betrokken vanaf het begin van de oefening. Zo krijgen we een concreet beeld van de situatie en tastbare resultaten zodat alle medewerkers en teams deelnemen aan het project. We bouwen voort op de kracht van de organisatie en besteden de nodige aandacht aan zwakke punten, door te wijzen op onduidelijke processen of zelfs flagrante fouten. We belichten de prioritaire projecten en stellen voor om ze onmiddellijk aan te pakken.

De organisatie krijgt al heel snel het gevoel dat er een praktische transformatie plaatsvindt. Dit gevoel is een belangrijke succesfactor bij elk groei- of transformatieproject.

3. Team Management Profile

We maken gebruik van het Team Management Profile van Margerison-McCann om individuele en teamvaardigheden in kaart te brengen op het vlak van management en taakbeheer. We geloven dat succesvolle teams verschillende soorten vaardigheden combineren met respect voor anderen, aangezien iedereen zich inzet voor dezelfde gemeenschappelijke doelstelling. Elk groei- of transformatieproject heeft nood aan dromers. Zij tekenen de bedrijfsvisie uit en detecteren nieuwe bedrijfskansen. Er moeten ook ontwikkelaars en organisatoren zijn, die een verleidelijk idee kunnen omzetten in een concreet concept. Tot slot zorgen de doeners voor de implementatie en productie, en dat allemaal binnen een budget en planning die de controleur heeft opgesteld en bewaakt.

TMP-wheel

Het Margerison-McCann Team Management Profile wiel is een fantastisch hulpmiddel om de energie van een team vrij te maken en het naar een ander niveau te tillen op het gebied van operationele kwaliteit en werkplezier. Het model van Margerison-McCann is een instrument dat wereldwijd wordt gebruikt voor de ontwikkeling van het individu en het team, zowel door de privésector als de overheid. Meer dan een miljoen mensen in meer dan 160 landen vulden de vragenlijst van het Team Management Profile in en kregen hun rapport. Het internationale succes van de tool bewijst het belang en de toegevoegde waarde ervan voor de ontwikkeling van mensen, teams en organisaties.

Door met teams van over de hele wereld te werken beseften de artsen Charles Margerison en Dick McCann dat sommige teams zeer getalenteerd waren, terwijl andere niet konden leveren wat van hen werd verwacht, ondanks het feit dat ze over dezelfde ervaring en ondersteuning beschikten. Na tal van interviews met managers en teams van over de hele wereld, ontwikkelden ze twee modellen waarmee het teamwork in een project kon worden omschreven. Het model “Werktypes” beschrijft de activiteiten die in een team moeten worden uitgevoerd. Het model “Meting van de werkvoorkeur” geeft een grafische illustratie van de persoonlijke voorkeur in de werkorganisatie en de communicatie. Door deze twee modellen te combineren, ontwikkelden Margerison en McCann het wiel van het Team Management Profile. Het beschrijft de voorkeuren van individuen omtrent werktypes en vooral de rol die ze van nature uit in een team willen vervullen en waarin ze succesvol zullen zijn.

Door samen met Kera Way Consulting de oefening te maken, ontvangt elk teamlid een persoonlijk TMP-rapport en een voorstelling van de groep op het TMP-wiel. Zo krijgt het team inzicht in zijn sterke én zwakke punten. De groep kan hiermee rekening houden en er prioriteit aan geven, zodat het team succesvol kan meewerken aan het groei- of transformatieproject waarin het betrokken is.

TMS Development International Ltd is de hoofdlicentiehouder voor Margerison-McCann Team Management Systems. ® Het tmsdi-logo, het Team Management Wiel en het Margerison-McCann Team Management Systems logo zijn gedeponeerde handelsmerken.

Geïnteresseerd?

Contacteer ons